Trinamiek Rotterdam

Een nieuw onderwijs concept in Rotterdam-Noord

Een school waar vertrouwen de basis is voor geluk

Trinamiek Rotterdam

 Trinamiek Rotterdam

Waarom kiezen leerlingen en hun ouders voor Trinamiek Rotterdam?

Op Trinamiek Rotterdam leren de leerlingen in een veilige omgeving, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Na ongeveer vier jaar stappen ze vol zelfvertrouwen over naar het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Hoe werken we op Trinamiek Rotterdam?

Onderwijs op Trinamiek Rotterdam is maatwerk. Met eigen leerroutes en onder begeleiding van leraren ontdekken leerlingen samen wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Het eerste VO-advies volgt halverwege het tweede leerjaar (voorheen groep acht) van Trinamiek Rotterdam; het definitieve VO-advies in het laatste leerjaar (voorheen klas twee van de middelbare school). Zo hebben leerlingen en ouders tijd om een verantwoorde, passende keuze te maken.

Hoe vervolgen leerlingen na Trinamiek Rotterdam hun leerroute?

Na ongeveer vier jaar (rond hun 14e levensjaar) stappen leerlingen van Trinamiek Rotterdam vol zelfvertrouwen, zelfbewuster en zelfstandiger over naar het derde leerjaar van een middelbare school, op een niveau dat het beste bij hen past.

Kies je voor gelijk of voor geluk?

Een school waar leerlingen vanuit vertrouwen en wederzijds respect zich kunnen ontwikkelen.
Persoonlijke leerroute voor elke leerling

Trinamiek Rotterdam past bij uw kind als hij nog niet precies weet wat hij wil gaan doen. Bij ons krijgt hij meer tijd om te ontdekken wat hij leuk vindt. Iedere leerling heeft binnen de school zijn eigen leerroute. Deze is afgestemd op de eigen interesses en capaciteiten. Daarbij ligt de focus op 'menswording' en samen leren in de groep.

Samen leren met anderen

Om goed te kunnen samenwerken, is het belangrijk dat uw kind zichzelf kent en weet waar zijn talenten liggen. Met zijn mentor, ouders en medeleerlingen gaat hij aan de slag om te leren samenwerken. Want samenwerken doe je niet alleen.

Eigen tempo en niveau

Sommige onderwerpen liggen uw kind zo goed dat hij hier meer over wil weten. Andere vragen wat meer tijd om goed op te nemen. In beide gevallen krijgt uw kind de tijd en ruimte om zich extra te verdiepen. Of om langer door te gaan om de stof echt eigen te maken. Wanneer hij eraan toe is, sluit hij het onderwerp af met de Circle of Accomplishment.

Lerarenteam uit basis- en voortgezet onderwijs

Uw kind krijgt les van zowel leraren uit het basis- en het voortgezet onderwijs. Zo is er altijd de kennis aanwezig die hij nodig heeft bij zijn ontwikkeling. Wij regelen een naadloze aansluiting tussen Trinamiek Rotterdam en Melanchthon Schiebroek. Zo gaat verder leren makkelijk en kan hij zijn diploma halen. De begeleiding die uw kind daarbij krijgt , wordt verzorgd door ervaren leraren.

Onze beloften

 • Bij ons hebben alle leerlingen hun een eigen, persoonlijke leerroute.
 • Bij ons leren kinderen in hun eigen tempo. Hun persoonlijke ontwikkeling bepaalt wat kan en wat ze nodig hebben om verder te komen.
 • Bij ons staan leerlingen er niet alleen voor. Wij helpen bij het maken van keuzes. En bespreken de consequenties van die keuzes.
 • Als leerlingen bij ons naar school gaan, halen ze een diploma. Wie bieden een diploma garantie voor het VMBO, HAVO of VWO.
 • Wij dagen leerlingen uit om op twee manieren te leren:
  • Leren door doen: in de Circle of Performance gaan leerlingen praktisch aan de slag met hun leerdoelen
  • Leren door denken: in de Circle of Knowledge nemen de leerlingen de academische route om hun leerdoelen te bereiken

Circle of Trust

Vertrouwen zit in het DNA van Trinamiek Rotterdam. Vanuit deze basis leren we, werken we en leven we. Alle leerlingen krijgen de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde. Daarnaast hebben ze de ruimte en flexibiliteit om zelf te bepalen wat en hoe ze gaan leren binnen de leergebieden Taal, Expressie, Computational Thinking en De Wereld.

Bij ons formuleert uw kind zijn eigen leervragen. In overleg met zijn mentor bepaalt hij hoe hij deze leervragen gaat beantwoorden. Dit doen we in goed vertrouwen. En daarbij werken we nauw met elkaar samen. We zijn er voor elkaar!

Circle of Knowledgement

De Circle of Knowledge daagt leerlingen uit om hun leervragen vanuit een academische, onderzoekende bril te benaderen. Er is ruimte om te verwonderen, informatie te zoeken, te experimenteren, eigen conclusies te trekken en deze te presenteren. En als het onderwerp ze echt pakt, kunnen ze aan de slag met verdieping.

Circle of Performance

De Circle of Performance daagt leerlingen uit om hun leervragen vanuit een praktische, ondernemende bril te bekijken. Ze kijken naar het probleem en bedenken welke oplossing zou kunnen werken. Deze proberen ze uit, stellen ze bij en als ze de oplossing hebben gevonden, presenteren ze hem. Wanneer het probleem echt leuk is, mogen ze er ook nog op door!

Circle of Proof

De Circle of Proof is een verplicht onderdeel binnen de Circle of Knowledge en de Circle of Performance. In groepsverband presenten leerlingen hun eerste onderzoeksresultaten. Vanuit de groep krijgen ze dan feedback. Of vragen over de aanpak die ze hebben gekozen, het onderwerp of de uitkomsten van testen.
De Circle of Proof is een belangrijk onderdeel: leren doe je samen. Het geeft de leerling en zijn mentor zicht op het leerproces. De feedback die leerlingen ontvangen, houden we bij in het portfolio.

Circle of Accomplishment

Leerlingen sluiten de leerperiode af met een Circle of Accomplishment. Hier presenteren ze de antwoorden op hun leervragen. En maken ze een koppeling met de leerdoelen. Iedereen is welkom tijdens de Circle of Accomplishment. De resultaten leggen we vast in het eigen portfolio.

Goed om te weten:

De leerperioden duren in principe acht weken maar kunnen verkort/ uitgebreid worden. In de school zijn ook andere volwassenen werkzaam om hun kennis en kunde te delen.

Samenwerking stichting PCOHS en Melanchthon

Trinamiek Rotterdam komt voort uit een intensieve samenwerking tussen stichting PCOHS en Melanchthon.

Beide organisaties zien een steeds grotere groep leerlingen ontstaan waarbij het huidige onderwijs onvoldoende aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften. Er is meer behoefte aan flexibiliteit, keuzevrijheid en aandacht voor de mens achter het kind.

In de zoektocht naar een antwoord voor deze leerlingen vonden zij elkaar, waarbij de christelijke identiteit de basis vormt.

Geluk is leven in vertrouwen

Ouders hebben een belangrijke rol bij Trinamiek Rotterdam. Samen met u staan wij naast uw kind en begeleiden wij hem bij het leren. Wij doen een groot beroep op het vertrouwen in uw eigen kind. Wij bieden leerlingen meer ruimte en flexibiliteit dan ze nu vaak krijgen in de scholen. Dit doen we gedoseerd.

Wij willen Trinamiek Rotterdam ook echt samen met u vormgeven. We maken graag gebruik van uw expertise in bijvoorbeeld workshops en bieden de ruimte om mee te denken met de verdere uitwerking van het  onderwijskundige model.

Voor welke leerlingen is Trinamiek Rotterdam geschikt?

Trinamiek Rotterdam richt zich op leerlingen die de ambitie hebben om na de basisschool naar de HAVO of het VWO te gaan. Wij zijn er voor kinderen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en voor kinderen die de keuze van het voortgezet onderwijs juist willen uitstellen. Uitstel kan verstandig zijn wanneer kinderen op cognitief en/of sociaal emotioneel gebied nog niet toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs.

Hoe verloopt de doorstroom naar klas 3?

Halverwege het vierde leerjaar (voorheen klas 2 van de middelbare school) volgt het definitieve VO-advies. Met dit advies kunnen leerlingen op alle scholen terecht die passen bij hun niveau en interesses.  Er is dus ruime keus en alle mogelijkheden staan nog open.

Wat houdt de diplomagarantie in?

Als leerlingen bij Trinamiek Rotterdam naar school gaan, halen ze een diploma. Leerlingen krijgen een diplomagarantie voor het VMBO, de HAVO of het VWO.

Komt er een voorlichtingsavond?

Op maandag 27 mei, maandag 3 juni en maandag 1 juli 2019 organiseerden we voorlichtingsavonden. Hebben u en uw kind interesse in onze leerroute? Dan nodigen wij u uit om meer te weten te komen over Trinamiek Rotterdam. Graag nodigen we u uit voor de te plannen voorlichtingsavonden in 2019-2020. Deze vinden plaats tussen 19.30 tot 21.00 uur op de Heijbergschool, Heijbergstraat 2-4, Rotterdam-Hillegersberg. U kunt zich alvast aanmelden via info@trinamiekrotterdam.nl.

Kan ik komen kijken?

Wij organiseerden ‘meeloopochtenden’:

 • op donderdagochtend 6 juni 2019 van 09.00 tot 10.30 uur
 • 0p vrijdagmiddag 14 juni 2019 van 13.00 tot 14.30 uur
 • op donderdagochtend 27 juni 2019 van 9.00 tot 10.30 uur

Wilt u dit schooljaar samen met uw kind een kijkje nemen in de keuken van Trinamiek Rotterdam? Meld u alvast aan voor de te plannen ‘meeloopochtenden’ via info@trinamiekrotterdam.nl.

Trinamiek Rotterdam is gevestigd in de Heijbergschool, Heijbergstraat 2-4, Rotterdam-Hillegersberg.

Waar zit Trinamiek Rotterdam?

Trinamiek Rotterdam start in het gebouw van de Heijbergschool, Heijbergstraat 2-4, Rotterdam-Hillegersberg. De ruimte wordt speciaal ingericht voor ons onderwijsconcept.

Wanneer start Trinamiek Rotterdam?

De start van Trinamiek Rotterdam is uitgesteld. De stuurgroep van dit initiatief wil leerlingen een veilige omgeving bieden, waar ze in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen leren. Na vier jaar stappen ze vol zelfvertrouwen over naar het derde leerjaar van het voorgezet onderwijs.


Om deze nieuwe vorm van onderwijs te kunnen bieden willen we met Trinamiek Rotterdam aan alle kwaliteitseisen voldoet. Op dit moment is dat nog niet zo en daarom is er besloten om niet te starten in het nieuwe schooljaar 2019-2020. Na de zomervakantie van 2019 neemt neemt de stuurgroep de tijd de ambitie, het kunnen aanbieden van kwalitatief goed 10-14 onderwijs, verder vorm te geven. 

Vragen?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

info@trinamiekrotterdam.nl

Trinamiek Rotterdam is een 10-14 school

In het Nederlandse onderwijssysteem moeten leerlingen al heel jong kiezen wat ze gaan doen na de basisschool. Trinamiek Rotterdam is een 10-14 school. Hier stellen we het definitieve VO-advies uit naar de laatste klas van Trinamiek Rotterdam. Hierdoor hebben leerlingen van 10-14 jaar de tijd om zich te ontwikkelingen en te ontdekken wat bij hen past. Dat doen ze in hun eigen tempo. Met persoonlijke leerroutes en begeleiding door leraren van het basis- én voortgezet onderwijs worden leerlingen uitgedaagd zelf keuzes te maken. Na hun periode bij Trinamiek Rotterdam kunnen leerlingen doorstromen naar de HAVO of het VWO.

Voor ambitieuze leerlingen tussen de 10 en 14 jaar

Trinamiek Rotterdam is speciaal bedoeld voor leerlingen die dit onderwijsconcept aanspreekt en die:
– Ambitie hebben voor HAVO of VWO;
– Zélf willen ontdekken wat bij hen past;
– HAVO of VWO potentie hebben volgens beeld van de ouder en de huidige leerkracht.

Lestijden bij Trinamiek Rotterdam

De lestijden bij Trinamiek Rotterdam zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 – 15.00 uur en op woensdag van 8:30 – 12.00 uur. De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur overblijven op school.
Tot 11.00 uur werken we met de leerlingen aan Nederland en rekenen/wiskunde (op eigen niveau). De overige tijd kunnen leerlingen besteden aan workshops, instructies en begeleidingsgesprekken, passend bij hun leervragen en -doelen.

Trinamiek Rotterdam is een 10-14 school. 10-14 is een nieuw onderwijsconcept. Dat vraagt om heldere toelichting en om een duidelijk verhaal. Wij hopen dat onze site u een duidelijk beeld heeft gegeven van onze visie. En uiteraard van de nieuwe, mooie mogelijkheden voor uw kind. We ontmoeten u graag persoonlijk om u verder te informeren. Stuur een bericht aan info@trinamiekrotterdam.nl en we nemen snel contact met u op!

 

Word je enthousiast van dit initiatief en wil je aan de slag voor Trinamiek Rotterdam? Kijk dan hier voor onze vacatures!